20 projektów na rok 2021/2022

Międzynarodowy Projekt „Z Kulturą mi do twarzy”

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022, czyli wspomaganie wychowawczej roli rodziny, wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna i poznawanie polskiej kultury. Głównymi celami projektu są : prowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób kierunkowanie ucznia ku wartościom.

Sieć współpracy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School zakwalifikowała się do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia w temacie: Optymalna organizacja pracy szkoły uwzględniająca jakość nauczania z uwzględnieniem doświadczeń po pandemicznych. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń, dzieląc się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Patronem współpracy działań w sieciach jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Koordynatorem działań w placówce jest p. Kamila Skowrońska.

Międzynarodowy program „Bohaterowie załogi FAST”

Inicjatywa edukacyjna, której celem jest podnoszenie świadomości w zakresie objawów udaru mózgu, potrzeby szybkiego działania. Wykorzystuje niesamowity entuzjazm do uczenia się i dzielenia informacjami, zachęcając do szerzenia wiedzy wśród pozostałych członków rodziny, a zwłaszcza dziadków. Kampania została opracowana przez Wydział Polityki edukacyjnej i społecznej uniwersytetu macedońskiego, realizowana przy współpracy inicjatywy Angels. Koordynatorem kampanii jest p. Wiesława Horn.

Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej

Projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Partnerem merytorycznym projektu jest instytut Pamięci Narodowej Koordynator działań: Wiesława Horn

Velvet. Piątka dla Natury

Celem programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach.

Młodzi w Akcji+

Ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia poprzez realizację projektów społecznych. Zespoły uczniowskie w czasie trwania programu wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. W tym semestrze będą mogli mi. in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami.  Program Młodzi w Akcji + jest realizowany przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Uniwersytetem SWPS.

Matematyka ekonomii

Projekt z edukacji finansowej

Zdrowo i sportowo – organizator: Kids & Sport.

Uczniowie klas 1-3 realizują zajęcia ruchowe, których głównym celem jest pokazanie jak przyjemne jest uprawianie sportu oraz podejmowanie wszelkiej aktywności ruchowej.

Dzieci uczą rodziców

Comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, historii i kultury Lider projektu- p. Anna Bacławska

Velvet. Piątka dla Natury

Celem programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach.

Szalony naukowiec

Program z zakresu wiedzy matematyczno – przyrodniczej, oparty na eksperymentach.

Podróż w nieznane

Program własny realizujący treści regionalne i patriotyczne poprzez wyjazdy, wycieczki i wyjścia poza teren szkoły.

Projekt z przedsiębiorczości

Kiermasz świąteczny w ramach Projektu z przedsiębiorczości – planowania i przygotowania koncepcji biznesowej.
Lider projektu – p. Wiesława Horn

Szkoła z klasą

Szkoła z klasą – wprowadzenie zmiany odpowiadającej na potrzeby całej społeczności szkolnej, budowanie zespołu, przez badanie potrzeb i oczekiwań szkolnej społeczności, po tworzenie nowych rozwiązań, ich bieżące sprawdzanie oraz udoskonalanie

Prawa Człowieka

Zajęcia poruszające tematykę praw człowieka. Podsumowanie działań poprzez wspólne nakręcenie filmiku. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Znamy swoje prawa”. 

Dzieci w Sieci

Edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii.

Szkoła zdalna

Stworzenie możliwości prezentacji kreatywności nauczycieli i uczniów, wypromowanie nieszablonowych form pracy i sposobów realizacji podstawy programowej.

Szkoła wspiera bohatera

Pokazywanie działań społeczności szkolnych wspierających reżim spowodowany pandemią. Lider projektów – p. Kamila Skowrońska.
Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
  • 666 405 407
  • edu@szkola-artschool.pl
  • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.