Terminy / dni wolne

Terminy zebrań

Szanowni Rodzice Uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School, poniżej informujemy o terminach spotkań z nauczycielami w roku szkolnym 2021/2022:

2 września 2021r.

 • godz. 17:00
  kl. I – III
 • godz. 18:00
  kl. IV- VIII

28 października 2021r.

 • godz. 17:00
  kl. I – III
 • godz. 17:30
  kl. IV – VIII
 • godz. 18:00 – 19:00
  dyżur nauczycieli

16 grudnia 2021r.

 • godz. 17:00
  kl. I – III (oceny proponowane)
 • godz. 17:30
  kl. IV – VIII (oceny proponowane)
 • godz. 18:00 – 19:00
  dyżur nauczycieli
 • Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 18 stycznia 2022r.

17 lutego 2022r.

 • godz. 17:00
  kl. I – III
 • godz. 17:30
  kl. IV – VIII
 • godz. 18:00 – 19:00
  dyżur nauczycieli

24 marca 2022r.

 • godz. 17:00
  kl. I – III
 • godz. 17:30
  kl. IV – VIII
 • godz. 18:00 – 19:00
  dyżur nauczycieli

12 maja 2022r.

 • godz. 17:00
  kl. I – III
 • godz. 17:30
  kl. IV – VIII
 • godz. 18:00 – 19:00
  dyżur nauczycieli
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 20 czerwca 2022r.

Dni wolne

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School z dnia 01.09.2021 r. w sprawie: DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ ART SCHOOL W OLSZTYNIE

Działając na podstawie:

§ 5 ust.1 I 2 Rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U z 2002 r. nr 46, poz.432 ze zm.) § 5 ust.1 I 2 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U z 2017 r. poz.1603

zarządzam co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2021/2022 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 15 października 2021r.
  Po Dniu Edukacji Narodowej
 • 12 listopada 2021r.
  dzień po Narodowym Święcie Niepodległości
 • 2 maja 2022r.
  Majówka
 • 24- 26 maja 2022r.
  Egzaminy ósmoklasisty
 • 17 czerwca 2022r.
  po Bożym Ciele
Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
 • 666 405 407
 • edu@szkola-artschool.pl
 • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.