Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie

  • ico aktualnosci
    Aktualności
  • ico sekretariat
    Sekretariat


ZARZĄDZENIE NR 1/2019
Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School z dnia 01.09.2019 r.
w sprawie:
DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ ART SCHOOL
W OLSZTYNIE


Działając na podstawie:
§ 5 ust.1 I 2 Rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U z 2002 r. nr 46, poz.432 ze zm.) § 5 ust.1 I 2 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U z 2017 r. poz.1603)

zarządzam co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2019/2020 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2019r. (czwartek)- przed Dniem Wszystkich Świętych
12 listopada 2019r. (wtorek) – dzień po Narodowym Święcie Niepodległości
2 i 3 stycznia 2020r. (czwartek i piątek) – dni po Nowym Roku
12 czerwca 2020r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele


Jednocześnie informuję, że nauczyciele zapewniają zajęcia opiekuńcze dzieciom, których rodzice zdeklarują taką potrzebę w czasie wyznaczonych dni wolnych.

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School – Joanna Kileńska

link szkola

link przedszkolenr2

link przedszkolenr1

link edu