Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie

  • ico aktualnosci
    Aktualności
  • ico sekretariat
    Sekretariat
ico aktualnosci


Aktualności
ico kadra


Kadra
ico plan zajec


Plan zajęć
ico sekretariat


Sekretariat

Regulamin Rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School:

1. W szkole podstawowej mają prawo uczyć się wszyscy uczniowie niezależnie od miejsca zamieszkania.
2. Liczba uczniów w danym oddziale wynosi maksymalnie 16 w klasach I – III i 18 w klasach IV – VI. W przypadku dodatkowego ucznia, zgodę na jego przyjęcie muszą wyrazić wszyscy rodzice uczniów danego oddziału.
3. W przypadku, gdy limit uczniów na dany rok szkolny jest wyczerpany, uczniów dodatkowych wpisuje się na listę rezerwową, z pierwszeństwem przyjęcia w razie wolnego miejsca.
4. Warunkiem przyjęcia ucznia do klas I-III jest:
a) uczestnictwo dziecka w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez Szkołę,
b) wpłacenie „ wpisowego" w wysokości ustalonej na dany rok szkolny.
5. Warunkiem przyjęcia do klasy IV-VI jest odbycie wstępnej rozmowy z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy, nauczycielami języka polskiego, matematyki i wpłacenia wpisowego w wysokości ustalonej na dany rok szkolny.
6. Przy przyjmowaniu uczniów do szkoły liczy się kolejność zgłoszeń.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, przed przystąpieniem dziecka do społeczności szkolnej, zawierają umowę cywilno - prawną o naukę z osobą prowadzącą i wpłacają wpisowe określone na dany rok szkolny, a także zobowiązują się do systematycznego, terminowego opłacania czesnego od 1 września do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

link szkola

link przedszkolenr2

link przedszkolenr1

link edu