Fun-tastyczny angielski

Tytuł innowacji pedagogicznej z języka angielskiegoFUN-TASTYCZNY ANGIELSKI
Miejsce realizacjiNIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ART SCHOOL
Rodzaj innowacjiMIESZANA (ORGANIZACYJNO – METODYCZNA)
Czas trwania innowacji16 PAŹDZIERNIKA – 31 MAJA
Zakres innowacjiKLASY I – VIII
Imię i nazwisko osób wprowadzających innowacjęKAROLINA CIELOSZCZYK ARNOLD KOSSARZECKI

Nauczyciele wprowadzają elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie przekładoznawstwa, kierując uwagę uczniów i uczennic na zastosowanie języka angielskiego w praktyce. Przekazywanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie odbywa się w ramach różnych aktywności szkolnych: wybranych zajęć lekcyjnych, kółek języka angielskiego, przygotowań do występu, konkursów, spotkań z osobami mającymi do czynienia z językiem angielskim poza szkołą, np. tłumaczem języka angielskiego. Rozwijanie nowych umiejętności odbywa się w kontekście tematów bliskich uczniom, między innymi: literatura dla dzieci i młodzieży, filmy i seriale, muzyka, dzięki czemu przyswajanie i wykorzystywanie wiedzy jest dla uczniów i uczennic interesujące i angażujące. 

CELE OGÓLNE INNOWACJI

 • rozbudzenie w uczniach i uczennicach pasji do nauki języka angielskiego;
 • zwiększenie motywacji uczniów i uczennic do nauki języka angielskiego;
 • uatrakcyjnienie procesów nauczania i uczenia się języka obcego;
 • poszerzanie i aktywne wykorzystywanie zasobu słownictwa;
 • przedstawienie i wdrażanie różnych strategii przyswajania i uczenia się języka obcego;
 • kształtowanie i rozwijanie w uczniach i uczennicach kreatywności oraz wiary we własne możliwości; 

CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI

 • wzbogacenie zasobu słownictwa;
 • rozwijanie kompetencji słuchania i czytania ze zrozumieniem;
 • utrwalanie i aktywne zastosowanie struktur gramatycznych;
 • doskonalenie poprawnej wymowy w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności pisania;
 • rozwijanie sprawności językowych zawartych w podstawie programowej;
 • zachęcanie uczniów i uczennic do stosowania materiału poznanego w szkole w życiu codziennym poprzez styczność z „żywym” językiem obcym;
 • rozwijanie w uczniach wiary we własne możliwości i pewności siebie podczas posługiwania się językiem obcym, bez obawy o bycie ocenionym  przez kogokolwiek;
 • doskonalenie umiejętności zarówno pracy samodzielnej, jak i w mniejszych i większych grupach

FORMY PRACY

 • praca zbiorowa;
 • praca w mniejszych i większych grupach;
 • praca indywidualna koordynowana przez nauczyciela

METODY PRACY

 • metoda zadań stawianych uczniom i uczennicom;
 • metoda kierowania własną działalnością uczniów i uczennic;
 • metoda samodzielnych doświadczeń;
 • metoda żywego słowa;
 • opowiadania, rozmowy;
 • instrukcje i objaśnienia;
 • metoda przykładu;
 • metoda udostępniania sztuki

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI WDROŻENIA INNOWACJI:

 • zdobywanie przez uczniów i uczennice wiedzy poprzez kontakt z autentycznym językiem obcym;
 • utrwalenie i przećwiczenie przez uczniów i uczennice poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego w praktyczny sposób;
 • rozwinięcie umiejętności współpracy uczniów i uczennic na różnych płaszczyznach (w tym w różnych sytuacjach wymagających używania języka obcego);
 • rozwinięcie różnorodnych kompetencji językowych;
 • skuteczniejsze i swobodniejsze porozumiewanie się w języku angielskim przez uczniów i uczennice; 
 • zdobywanie nowych doświadczeń, zarówno przez uczniów i uczennice jak i kadrę pedagogiczną (głównie nauczycieli przeprowadzających innowację);
 • uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, co wspiera pozytywny wizerunek szkoły
Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
 • 666 405 407
 • edu@szkola-artschool.pl
 • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.