Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie

  • ico aktualnosci
    Aktualności
  • ico sekretariat
    Sekretariat

Co oferuje Art School?

 

Dostosowany system

Uczniowie mają do wyboru rozmaite możliwości rozwoju. Od zajęć sportowych, artystycznych po naukę języków obcych, czy koło matematyczne. Dobór dodatkowych zajęć zależy od predyspozycji, nie od schematu narzuconego odgórnie. W domowej, swobodnej atmosferze, bez presji, uczą się, jak budować poczucie własnej wartości. Dzięki temu, od najmłodszych lat chłoną dobre wzorce, rozwijając w sobie optymizm oraz tolerancję. Szanowanie siebie nawzajem oraz zrozumienie odmienności to aspekty, o które placówka dba szczególnie. Dzięki temu, że do Art School uczęszczają również niepełnosprawne dzieci, kadra od najmłodszych lat wpaja uczniom, że inny nie znaczy gorszy, a wręcz przeciwnie.

Relacje i kontakt

Oprócz niezwykłej dbałości o jakość relacji z uczniami, Art School stawia na komunikację i dialog z rodzicem. Wymiana spostrzeżeń, słuchanie uwag, zadawanie odpowiednich pytań powoduje, że rodzic ma poczucie zrozumienia ze strony kadry i pozwala niejednokrotnie spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki. Budynek szkoły jest pod stałym nadzorem firmy ochroniarskiej oraz kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, w szkole zainstalowano wideodomofon. Obiekt szkoły jest systematycznie kontrolowany pod względem BHP przez inspektora BHP. Stan obiektu gwarantuje uczniom bezpieczny pobyt na terenie placówki.

Dzień w szkole można rozpocząć o godz. 6.30 i zakończyć do godz. 17.30.
Tutaj odnajdą się uczniowie, którzy mają ogromne potrzeby rozwijania swoich licznych talentów oraz dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, z różnymi dysfunkcjami.

 

Szkoła bez barier!

 

Indywidualne programy

Do naszej placówki zapraszamy również dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Proponujemy im kompleksową opiekę terapeutów w profesjonalnych gabinetach, przygotowujemy specjalnie dla nich indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Uczniów z dysfunkcjami wspierają terapeuci oraz nauczyciele współorganizujący. Znani jesteśmy z tego, że u nas edukację włączającą stosujemy w praktyce.
Bardzo ważny jest kontakt i współpraca z rodzicami. Dzięki temu możemy wypracować indywidualne metody pracy. Dialog z rodzicami naszych uczniów jest naszym znakiem rozpoznawczym. U nas rodzic uzyska rzetelną informację o rozwoju i postępach oraz możliwościach dziecka. Charakteryzuje nas otwartość na ludzi, na pomysły, na projekty, na to, co łączy, a nie dzieli, i wykształca w młodym człowieku odpowiedzialną postawę obywatelską.

 

U nas nauka jest świetną zabawą, a każdy dzień – czasem odkrywania kolejnych,
drzemiących w Uczniach, PASJI i TALENTÓW!

Jedną z najlepszych decyzji, jaką mogą podjąć rodzice, jest znalezienie placówki, która wykracza poza zasady formalnego nauczania. A w Art School zaplanowano specjalne formy edukacji i rozwijania uzdolnień.
W ramach popołudniowych zajęć fakultatywnych, uczeń może wybrać sobie zajęcia, które Go interesują i na które chce uczęszczać.

 

link szkola

link przedszkolenr2

link przedszkolenr1

link edu