Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie

 • ico aktualnosci
  Aktualności
 • ico sekretariat
  Sekretariat

Kadra szkoły

Pracownicy administracji Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School:

Joanna Kileńska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej
Art School
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School - magister edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dyplomowany logopeda, absolwentka "Kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą", nauczyciel z ponad 20 - letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi młodszymi szkoły podstawowej, twórczyni licznych programów autorskich, realizatorka wielu nowatorskich projektów unijnych, pomysłodawczyni, założycielka i osoba prowadząca Gabinet Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci i Młodzieży LOGOS, lider ogólnopolskiego projektu "Szkoła Współpracy", uczestniczka licznych szkoleń i kursów, m.in.: „Profesjonalista prawa pracy", „Organizacja prozdrowotnego systemu żywienia w szkołach", „Dyrektor nowoczesnego przedszkola w poszukiwaniu multimedialnych rozwiązań", „Praktyka stosowania prawa w oświacie", „Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej", „Zasady organizacji pracy szkoły" w ramach projektu systemowego "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół za szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego", „Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły / placówki edukacyjnej.
MICHALINA DWORAK - zastępca Dyrektora Przedszkola Art School, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Edukacja Wczwsnoszkolna i Przedszkolna, uczestniczka szkoleń dotyczących edukacji i uzdolnień matematycznych oraz wspierania wszechstronnego rozwoju osobowości i sprawności psychoruchowej poprzez muzyczno - rytmiczne zajęcia terapeutyczne, koordynator programów edukacyjnych realizowanych w Art School, lider Szkoły Odkrywców Talentów, lider ogólnopolskiego projektu "Szkoła Wspołpracy"."Praca z dziećmi sprawia mi ogromną frajdę i satysfakcję. Jestem osobą komunikatywną, twórczą i otwartą, staram się patrzeć na świat oczami dziecka, przez co lepiej mogę zrozumieć Jego potrzeby, pragnienia, zainteresowania i uzdolnienia. Czuwam, by każde dziecko miało możliwość budowania poczucia własnej wartości oraz świadomości bycia ważną częścią grupy i przedszkola."
Alicja Czulewicz
Asystentka Dyrektora
Szkoły Podstawowej
Art School oraz
Zarządu
Olsztyńskiej Grupy
Edukacji Dziecięcej
EDU
"Po skończeniu studiów na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim zajęłam się, przewrotnie, sprzedażą, obsługą administracyjną firm, w których byłam zatrudniona. Lubię żyć niestandardowo, a zajęcie się zawodowo innymi rzeczami niż szkolnictwo, poszerzyło moje spojrzenie na wiele spraw. Do tej pory jednak, największą moją miłością jest inspirowanie młodych osób do zajmowania się sztuką poprzez muzykę i zgłębianie rożnych postaw humanistycznych i filozoficznych oraz tworzenie trwałych relacji, dzięki którym możemy wspólnie rozwijać nasze "małe dzieła"."

Grono pedagogiczne Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School:

Klaudia Małż
Wychowawca klasy I
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia
dydaktyczno-wyrów-
nawcze
         
Magdalena
Ratajczak
Język obcy nowożytny
język angielski
kółko języka angie-
lskiego
zajęcia dydaktyczno
-wyrównawcze
Dyplomowany nauczyciel Mountesori z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, absolwentka uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, posiadaczka certyfikatów: Advanced English CAE oraz Montessori Education Centre w Dublinie - dyplomu nauczyciela Montessori.
Monika Anna
Tarach
Edukacja plastyczna
„Artschoolowa świe-
tlica"
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego na kierunku Wczesnej Edukacji, pedagogiki szkolnej z przedsiębiorczością oraz pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną. Jej zainteresowania to fotografia, cyfrowa obróbka zdjęć, tenis ziemny, szachy i film.
Iwona Woźnicka-
Chwiołka
Edukacja muzyczna
Od ponad 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach oświatowych zajmuje się edukacją muzyczną, muzykoterapią i rytmiką. Po skończeniu studiów na kierunku Wychowanie Muzyczne rozpoczęła wielką muzyczną przygodę. Od 14 lat pracuje ze słuchaczami olsztyńskich uczelni. Zajęcia ruchowo - taneczne oraz instrumentarium Orffa - są Jej pasją, którą stara się zainteresować teraz Uczniów Art School.
Urszula Kryczka
Religia
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w zakresie Teologii oraz Studiów Podyplomowych w zakresie języka polskiego.
Aleksandra Harpak
Gimnastyka kore-
kcyjna i nauka pły-
wania
-zajęcia dodatkowe
na basenie z cyklu
„Pływające Pierwsza-
ki"
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, fizjoterapeuta, instruktor pływania, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Katarzyna Rozumek
Taniec nowoczesny
–zajęcia dodatkowe
Choreograf hip hopu, dancehall, ladies dance, kids dance, organizator warsztatów tanecznych True School Workshops", "Flowin Sessio" z instruktorami z Polski oraz z zagranicy, organizator mini zawodów tanecznych hip hop, break dance:
 • marzec 2011 - warsztaty hip hop dance, popping (DRE 10 - Białoruś), break dance
 • kwiecień 2011 - warsztaty hip hop, house, break dance
 • listopad 2011 - warsztaty salsa, sexy dance, dancehall
 • luty 2012 - warsztaty hip hop, popping - Białoruś
 • marzec 2012 - warsztaty - salsa, burleska, samba
 • kwiecień 2012 - warsztaty hip hop, ground moves, house dance,
Juror w I i II Konkursie Tańca dla Osób Niepełnosprawnych "W rytmie serca" odbywającego się w Mikołajkach w czerwcu 2011 i 2012 roku, systematyczna uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów tanecznych prowadzonych przez najlepszych instruktorów z Polski i zagranicy (m.in.:Henry Link, Buddha Stretch - USA, Pascal "P. Dee" - Niemcy, Niako - Francja).
Marcin Kiszluk
Warsztaty teatralne
– zajęcia dodatkowe
„Artschoolowi Akto-
rzy"
Marcin Kiszluk - aktor Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie, absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Po dyplomie pracował w Teatrze Powszechnym w Radomiu i Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach. Do Olsztyna wrócił w 2002 roku, gdzie przez ostatnie lata stworzył około czterdziestu interesujących ról. Prowadzi zajęcia z młodzieżą w klubie „Gońca Teatralnego" działającego przy Teatrze Jaracza. Obecnie doskonali swoje pedagogiczne umiejętności na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Prywatnie pasjonuje się sportem. Niegdyś grał w drużynie piłkarskiej, do dzisiaj pozostaje zagorzałym fanem futbolu. Zna też tajniki szermierki teatralnej. Jego ważniejsze role: Jimmy Porter – „Miłość i gniew" J. Osborne'a (dyplom aktorski), Książę Kornwalii – „Król Lear" W. Szekspira, Edmund – „Król Lear" W. Szekspira, Wacław i Śmigalski – „Zemsta" A. Fredry, Bill – „Funny Money" R. C. Cooney'a, Merkucjo – „Romeo i Julia" W. Szekspira, Gustaw – „Śluby panieńskie" A. Fredry, Władzio – „Ślub" W. Gombrowicza, Jacques – „Palec boży" M. Hollingera, Aktor 1 – „BŁĄDZENIE, czyli serce zna drogi, których rozum nie znajdzie" wg B. Okudżawy, Rafael – „Czasami śnieg pada w kwietniu" J. S. Lopesa oraz wiele, wiele innych.

Specjaliści

W skład zespołu sprawującego opiekę nad Uczniami wchodzą również specjaliści z różnych dziedzin: logopeda, psycholog, pedagog, terapeuci, oligofrnopedagog, dietetyk.

 • Joanna Kileńska
 • Terapia logopedyczna -  dyplomowany logopeda, terapeuta prowadzący Gabinet Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci i Młodzieży LOGOS - przeprowadza badania w celu wykrycia ewentualnych wad wymowy, organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas, której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka. Prowadzi również cyklicznie zajęcia z cyklu "Zabawa słowem"mające na celu rozwój słuchu fonematycznego dzieci oraz spotkania z rodzicami w ramach Punktu konsultacji logopedycznych.

Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Dziecięcej - ART CENTRUM - mgr Magdalena Majdecka - pedagog, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – studia licencjackie – pedagogika wczesnoszkolna, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – studia wyższe magisterskie kierunek – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku, studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne, Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdyni, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika, Letniej Szkoły Glottodydaktyki w Sopocie w zakresie edukacji przedszkolnej i nauczania zintegrowanego, Wyższej szkoły Społeczno - ekonomicznej w Gdańsku - studia podyplomowe - integracja sensoryczna, posiada Certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej.
Uczestniczka szkoleń: Metoda projektu w edukacji przedszkolnej, Szkoła dla rodziców i wychowawców, Glottodydaktyczna ocena nowych podstaw programowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, Dziecko z trudnościami w uczeniu się i problemami zachowania w aspekcie teorii integracji sensorycznej, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Terapia ręki, Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci autystycznych, Diagnoza Integracji Sensorycznej, Plany terapii Integracji sensorycznej, Wykorzystanie sylabowego sposobu nauki czytania w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne – Mary Kawar, dziecięcego masażu Shantala. Prowadzona przez nią indywidualną terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy".

Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Dziecięcej - ART CENTRUM - mgr Agata Kozłowska - pedagog, oligofrenopedagog. Absolwentka: Studium Nauczycielskiego z przygotowaniem do zawodu nauczyciela przedszkola, studiów wyższych magisterskich z wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej oraz studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki z podstawami pracy w klasie integracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi w przedszkolu, młodzieżą w szkole i ośrodku rehabilitacyjno- edukacyjno-wychowawczym/ uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, niedostosowaniem społecznym/. Ukończyła m.in. następujące kursy i szkolenia: ,, Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną- podstawy TSR ( Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), ,,3-stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem", ,, Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju", ,,Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi," ,,System motywacyjny, czyli jak wzmacniać swoje dziecko", ,, Konstrukcja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutyczny w oparciu o diagnozę funkcjonalną PEP-R" Szkolenie „Podstawy diagnozowania i terapii osób upośledzonych umysłowo", ,, Jak zwiększyć skuteczność uczenia się", ,,DELFIN -Rozwijanie umiejętności poznawczych", ,, Metoda komunikacji, Porozumienie bez Przemocy", ,, Seksualność osób niepełnosprawnych- profilaktyka przemocy seksualnej", Szkolenie ,,MAKATON" z Programu rozwoju komunikacji, Poziom 1-2-3. W wolnych chwilach pasjonatka zajęć manualnych: malarstwa irękodzieła! Uwielbia stare kino oraz podróże. W Centrum Rehabilitacji i Rekreacji udziela wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w przezwyciężaniu różnych problemów, które utrudniają mu funkcjonowanie w społeczeństwie, stara się wyjść naprzeciw jego specyficznym potrzebom: edukacyjnym i wychowawczym w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dojrzewania, prowadzi zajęcia rewalidacyjne przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzi ciekawą formułę zajęć mających na celu wszechstronny rozwój dziecka, wzmaganie rozwoju jego kompetencji społecznych, szukanie odpowiedniej drogi do komunikacji z dzieckiem i jego rodzicem.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School współpracuje z Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju działającym w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie. W Szkole działa "Punkt konsultacyjny dla rodziców", w którym znajdą wsparcie w sprawach związanych ze złożonym procesem wychowania.

Artschoolowa Kuchnia

Lilla Wycech
Szefowa kuchni,
Urszula Szafrańska
Kucharka
Elżbieta Tunkiewicz - Pani Sprzatająca

link szkola

link przedszkolenr2

link przedszkolenr1

link edu