Mgr Anna Tańska

„W Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School pracuję jako nauczyciel, oligofrenopedagog. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz studia II stopnia o specjalności Wczesna Edukacja. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończyłam również szkolenie nadające mi kwalifikacje oraz tytuł terapeuty ręki.W swojej pracy cenię indywidualizm. Każde dziecko jest inne i każde, jak pisze słynny pedagog Janusz Korczak, należy traktować stosownie do jego rodzaju inteligencji, wrażliwości i zdolności. W edukacji stawiam na indywidualne podejście oraz zwracam uwagę na szczególne potrzeby każdego dziecka. Dostosowuję metody i formy pracy do możliwości dziecka, aby umożliwić Mu harmonijny rozwój. Ogromną radość i satysfakcję dają mi małe, a zarazem wielkie codzienne osiągnięcia i sukcesy. Często jestem określana jako osoba ciepła, cierpliwa, empatyczna i troskliwa. W swoim życiu oraz pracy kieruję się pięknymi słowami A. Einsteina: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.

 • Funkcja
  Nauczyciel
 • Naucza
  Edukacja wczesnoszkolna
 • Naucza
 • Wychowawca
  klasy III a

Mgr Anna Tańska
Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
 • 666 405 407
 • edu@szkola-artschool.pl
 • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.