Mgr Dagmara Dworczyk

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. W Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School pełnię rolę pedagoga i nauczyciela współorganizującego, gdzie z uwagą przyglądam się uczniom i obserwuję ich rozwój.  Regularnie poszerzam i doskonale swój warsztat pracy. Ukończyłam różne kursy i szkolenia, m.in. Terapię Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, III stopniowy kurs bazowy terapii behawioralnej. Jestem również w trakcie studiów na kierunku Psychologia kliniczna. 

  • Funkcja
    Nauczyciel
  • Naucza
  • Naucza
  • Wychowawca

Mgr Dagmara Dworczyk
Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
  • 666 405 407
  • edu@szkola-artschool.pl
  • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.