Szkoła szyta na miarę XXI wieku!

Model Steam

Witamy Państwa w Szkole Art School!

Głównym celem działania naszych placówek jest stworzenie dla Państwa dzieci miejsca do zrównoważonego rozwoju i atmosfery pobudzającej ich wyobraźnię.  

Przez lata oferowaliśmy kompleksową ofertę zajęć i braliśmy udział w licznych inicjatywach edukacyjnych, pozwalających rozbudzić istniejący w Państwa dzieciach potencjał. W tym roku szkolnym planujemy położyć jeszcze większy nacisk na rozwój kompetencji kluczowych Waszych dzieci, które tak bardzo są oczekiwane przez współczesny świat. Szczególnie istotną rolę w dzisiejszej rzeczywistości odgrywa rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, a także innowacyjność i przedsiębiorczość. Dzisiejszy świat rozwija się w zawrotnym tempie, a mimo to, model edukacji stosowany standardowo w Polskich szkołach nie zmienił się praktycznie od przeszło 100 lat.  Czy tego typu podejście jest słuszne i pozwala nam na przygotowanie młodego pokolenia na życie w XXI wieku? 

Pęd dzisiejszego świata wymaga od nas działań zdecydowanych i naszym obowiązkiem, jako szkoły XXI wieku jest dotrzymanie mu tempa rozwoju. Edukacja nie może polegać jedynie na przekazywaniu „suchej wiedzy”, a powinna kreować w uczniach kompetencje, pozwalające na przystosowanie się do zmieniającego się świata, uczyć ich elastyczności, umiejętności pracy zespołowej i umiejętności rozwiązywania problemów.

Mając na uwadze powyższe, Szkoła Art School kontynuuje nauczanie w modelu STEAM. Implementacja powyższego modelu w naszej placówce jest owocem współpracy dyrekcji, naszych innowacyjnych pedagogów oraz wsparcia merytorycznego specjalistów.

 

Czym zatem jest model STEAM?

Model STEAM jest edukacją opartą na pięciu filarach: nauce (science), technologii (technology), inżynierii (engineering), sztuce (art) i matematyce(math). 

Zatem, kładziemy wzmożony nacisk na rozwój kompetencji matematycznych, informatycznych oraz naukowo- technicznych. W modelu STEAM wykorzystujemy również sztukę, która w świecie rozwoju technologicznego odgrywa bardzo istotne znaczenie. Nie od dzisiaj wiadomo, że nauka muzyki i sztuki, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami naukowymi, wspomaga rozwój nauki pisania i czytania. To jednak nie wszystko, ułatwia ona również przyswajanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, wspomaga rozwój umiejętności interpersonalnych oraz poznawczych.  Zgodnie z publikacją autorstwa Johna Maeda, dyrektora Rhode Island School of Design w USA, sztuka jest niezbędna w procesie innowacji. Uczy nas kreatywności, pomysłowości oraz umiejętności realizacji pomysłów w realnym świecie. W Art School kładziemy nacisk na edukację uczestniczącą,  na poszukiwanie rozwiązań problemów, na pracę projektową, na współpracę w grupie, twórcze myślenie oraz  elastyczność w poszukiwaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Pracując w modelu STEAM rozbudzamy w uczniach ciekawość nauki. Stawiamy na naukę poprzez doświadczanie, na edukację wykorzystującą nowoczesne technologie, na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, rozbudzających ciekawość ucznia. 

 

Liderem projektu jest Kamila Wesołowska, absolwentka:

Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, na  Kierunku Programowanie i Bazy Danych;

Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania, na  Kierunku Finanse i Rachunkowość 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych,  na Kierunku Ekonomia;

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Prawa i Administracji.

W Niepublicznej Szkole Podstawowej Proponujemy Uczniom poza realizacją podstawy programowej następujące formy edukacji i rozwijania uzdolnień:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „ Bliżej sukcesu”,

 • kółko matematyczne „I Ty możesz zostać Alcybiadesem”,

 • terapie logopedyczną,
 • kółko języka angielskiego „Bilet do Cambridge”,
 • warsztaty teatralne „Artschoolowi aktorzy”,
 • zajęcia tańca nowoczesnego „J can dance”,
 • kółko instrumentalno – wokalne „Tworzymy muzykę”,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • warsztaty plastyczne,
 • zajęcia na basenie z cyklu „Pływające Pierwszaki”,
 • zajęcia Akademii Robotyki i Informatyki COODI.

  Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

  Kontakt

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

  Ul . Dolna 16
  10-699 Olsztyn
  • 666 405 407
  • edu@szkola-artschool.pl
  • paulina.siwiec@artschool.com.pl

  © 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.