Dr Danuta Piper

Nauczyciel dyplomowany, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, posiada kwalifikacje do nauki języka niemieckiego, egzaminator egzaminu ósmoklasisty, egzaminator maturalny z języka polskiego. Ukończyła liczne kursy podnoszące poziom umiejętności zawodowych. Cechuje Ją długoletnia współpraca z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a następnie z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim jako opiekunem praktyk studenckich; autorka publikacji naukowych w specjalistycznych czasopismach o charakterze ogólnopolskim (w tym redakcja „Podręcznego słownika ortograficznego” autorstwa profesorów: Zygmunta Saloniego, Krzysztofa Szafrana oraz Teresy Wróblewskiej – słownik ten, wydany przez „Świat Książki” opracowany został dla potrzeb szkoły; pilotowała grupy młodzieży w ramach wymiany polsko-niemieckiej oraz sprawowała opiekę w ramach współpracy z XII LO Akademickim z Grimmelshausen – Gymnasium Offenburg; brała udział w seminariach (jako słuchacz i referent) i innych formach życia naukowego, organizowanych przez w.w. uczelnie i inne ośrodki naukowe w kraju. Osiągnięcia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, zdobyła wielokrotnie Nagrody oraz Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie. Jej osiągnięciem są liczni laureaci i finaliści w kuratoryjnych Konkursach Języka Polskiego.

 • Funkcja
  Nauczyciel
 • Naucza
  Język polski
 • Naucza
  Język niemiecki
 • Wychowawca

Dr Danuta Piper
Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
 • 666 405 407
 • edu@szkola-artschool.pl
 • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.