Projekt eTwinning  – „My little homeland”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School jako partner projektu ‘’My Little Homeland” (Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni)

Zamierzeniem projektu jest zapoznanie dzieci z:

 • historią,
 • geografią,
 • kulturą,
 • zanikającymi tradycjami i obyczajami regionalnymi.

Wiek: 6-11 lat


Cele ogólne:

 • Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu,Rozwijanie wiedzy o kulturze i historiiwłasnego regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny,
 • Pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem, regionem,
 • Rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych,
 • Kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich,
 • Przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych,
 • państwowych i europejskich,
 • Kształtowanie postawy otwartości na inne wspólnoty, kultury,
 • Poszerzanie wiedzy na temat kultury innych narodów, przezwyciężanie barier kulturowych i językowych,
 • Promocja regionu w kraju i za granicą,
 • Propagowanie postaw twórczych i innowacyjnych,
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
 • Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych podczas tworzenia prac plastycznych i rękodzielniczych,
 • Praktyczna nauka języka angielskiego poprzez współpracę z uczniami z innych krajów,
 • Rozwój umiejętności kluczowych (współpraca w grupie, krytyczne myślenie, kreatywność),
 • Poznanie nowych narzędzi TIK i doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi,
 • Korzystanie z Internetu jako bezpiecznego źródła informacji, środka komunikacji i prezentacji materiałów.

Treści
Tematy:

 1. O nas – prezentacja grup
 2. Logo projektu
 3. Moja miejscowość (stworzenie mapy)
 4. Geografia regionu
 5. Flora i fauna regionu
 6. Kolory mojego regionu7. Symbole związane z moim regionem
 7. Legendy regionalne (Padlet z linkami do prezentowanych legend, legendy w formie Lapbooka itp.)
 8. Regionalne przysłowia, powiedzenia
 9. Lokalne i regionalne zwyczaje, obyczaje, święta, tradycje
 10. Muzyka i rękodzieło, sztuka regionu
 11. Kuchnia regionalna (stworzenie wspólnej książki z przepisami w formie e-booka, warsztaty kulinarne w szkołach)
 12. Język regionu, gwara
 13. Zabytki muzea, ciekawe miejsca
 14. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu

Działania:

Wymiana kartek pocztowych (ręcznie zrobionych przez uczniów), przygotowanie e-quizu o swoim regionie

Przewidywane osiągnięcia/ rezultaty:
Projekt ma służyć:

 • poszerzeniu wiedzy o najbliższym środowisku uczniów oraz o specyfice regionu, w którym mieszkają,
 • poznaniu kultury i tradycji innych krajów.

Efektami projektu będą:

 • Padlet z legendami pochodzącymi z różnych krajów,
 • wspólna książka kucharska z przepisami w formie ebooka,
 • zbiór e-quizów o regionach krajów uczestniczących w projekcie.

Proponowane narzędzia:

TwinSpace, dziennik projektu, Zoom, YouTube, FB i Messenger, genially, padlet, Wordwall, Google Docs, PowerPoint

Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
 • 666 405 407
 • edu@szkola-artschool.pl
 • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.