Zestaw podręczników

Zestaw Programów, podręczników w Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School w Olsztynie w roku szkolnym 2022/2023
Art. 22a ust. 2b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 26 kwietnia 2019r.

Spis podręczników 2022/2023

Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
  • 666 405 407
  • edu@szkola-artschool.pl
  • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.