Mgr Magdalena Jędrzejewska

mgr Magdalena Jędrzejewska – z wykształcenia pedagog specjalny, terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych.  Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,  Wydział Humanistyczny – kierunek: Stosunki Międzynarodowe o specjalności polityka europejska (studia licencjackie);  Wydział Nauk Społecznych na kierunkach: Resocjalizacja (studia licencjackie) i Pedagogika specjalna: Resocjalizacja z penitencjarystyką (studia magisterskie). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna. Stale podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach oraz szkoleniach. Ponadto posiada kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: fitness.

W swojej pracy kieruje się mottem: „Rozwój człowieka nie ma granic – granice wyznaczamy sobie sami ”.

  • Funkcja
    Nauczyciel
  • Naucza
  • Naucza
  • Wychowawca

Mgr Magdalena Jędrzejewska
Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
  • 666 405 407
  • edu@szkola-artschool.pl
  • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.