Zostań w domu

Drodzy Uczniowie

Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy jest trudna, ale musimy starać się przetrwać te niełatwe dla nas wszystkich dni.
Jesteśmy z Wami, myślimy o Was i bardzo nam WAS WSZYSTKICH brakuje. Wszyscy uczymy się nowej rzeczywistości.

Od 12 marca ciężko wszyscy pracowaliśmy, by można było mieć kontakt z Wami i Waszymi Rodzicami, by proces nauczania przestawić na możliwe tory i dostosować do istniejących możliwości.

Do wczoraj pracowaliśmy na odległość korzystając ze wszystkich możliwych technicznych rozwiązań.

Od dnia dzisiejszego zaczęliśmy pracę zdalną na platformie Office365 Microsoft Teams.

W tracie zajęć wykorzystujemy strony polecane przez MEN oraz pomoce multimedialne przygotowane przez wydawnictwa.


Jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie, odbywamy Rady Pedagogiczne i uczymy się nowego sposobu nauczania, też online. Musimy podchodzić do procesu nauczania w sposób elastyczny. Wymieniamy się doświadczeniami, a wszystko po to, byście – drodzy Uczniowie – mogli w jak najlepszy sposób wykorzystać czas spędzony teraz w domu.

Na pewno pierwsze dni pracy na platformie będą trudne, ale wszyscy musimy się nauczyć korzystania z niej.

Jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że jest to dobre rozwiązanie.

Prosimy Was, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej.

Dbajcie o siebie, przestrzegajcie zasad higieny i…. #ZOSTAŃCIE W DOMDo zobaczenia drodzy Uczniowie
Joanna Kileńska – dyrektor szkoły
Trzymajmy się☺


KLASY I- III

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Za nami pierwszy tydzień zdalnej nauki, trudny tydzień dla Dzieci, dla Państwa i dla Nas. W dalszym ciągu pracujemy nad tym, aby usprawnić naukę zdalną szukając jak najlepszych platform internetowych do edukacji on-line. Jest to czas, w którym wyjątkowo ważna jest współpraca z Państwem. Wszyscy nauczyciele i pracownicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School są codziennie do Państwa dyspozycji, z każdą niejasnością również tą dotyczącą tematu lekcji, zadań czy kart pracy możecie Państwo zwracać się z prośbą o pomoc. My również zwracamy się z ogromną prośbą abyście Państwo i Państwa Dzieci w miarę możliwości pozostawali w domach. Dzięki temu miejmy nadzieję, że będziemy mogli już niedługo zobaczyć się w szkole. #zostańwdomu

Joanna Kileńska – dyrektor szkoły


KLASY IV- VI

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Za nami pierwszy tydzień zdalnej nauki, trudny tydzień dla Dzieci, dla Państwa i dla Nas. W dalszym ciągu pracujemy nad tym, aby usprawnić naukę zdalną szukając jak najlepszych platform internetowych do edukacji on-line. Jest to czas, w którym wyjątkowo ważna jest współpraca z Państwem. Wszystkie lekcje i zadania dla Naszych Uczniów znajdują się na Librusie i na stworzonym e-mailu . Tematy lekcji z zadaniami Wszyscy nauczyciele i pracownicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School są codziennie do Państwa dyspozycji, z każdą niejasnością również tą dotyczącą tematu lekcji, zadań czy kart pracy możecie Państwo zwracać się z prośbą o pomoc. My również zwracamy się z ogromną prośbą abyście Państwo i Państwa Dzieci w miarę możliwości pozostawali w domach. Dzięki temu miejmy nadzieję, że będziemy mogli już niedługo zobaczyć się w szkole. #zostańwdomu

 Joanna Kileńska – dyrektor szkoły


Zdalne nauczanie

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zajęcia ze specjalistami odbywają się w indywidualnie ustalonych godzinach. Logopedia i SI odbywają się on-line na platformie Microsoft Teams. Na You Tube pojawiają się również filmiki z ćwiczeniami logopedycznymi, o ich emisji rodzice informowani są na bieżąco.
Wszyscy nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach pracy, ale również i po lekcjach. Z każdą niejasnością można zwrócić się o pomoc.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W NAUCZANIU ZDALNYM

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. Wprowadza się je w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

 • ocenę odpowiedzi ustnych podczas lekcji lub konsultacji online na platformie Microsoft Teams,
 • ocenę wykonanych zadań, kart pracy, przesyłanych przez uczniów na nośniki wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (Microsoft Teams, e-mail podany przez nauczyciela bądź e-mail szkolny). Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać,
 • ocenę prac dodatkowych zaproponowanych przez nauczyciela,
 • ocenę aktywności ucznia podczas lekcji na platformie Microsoft Teams,
 • ocenę prac klasowych, testów, sprawdzianów i kartkówek na platformie Microsoft Teams,

3. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.

4. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia. Będą one sprawdzone po powrocie do szkoły.

5. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

 

PLAN LEKCJI ZDALNYCH

W klasach I- III uczniowie dostają zadania na GENIAL.LY lub Microsoft Teams, nauczyciele prowadzą konsultacje w ustalonych z rodzicami uczniów godzinach ( niektórzy uczniowie z klas I-III mają rodzeństwo w klasach starszych i niemożliwe jest korzystanie z komputera w tym samym czasie).

W klasach IV- VI zajęcia odbywają według planów lekcji, które obowiązywały od września.

Nauczyciele dostępni są również po danej lekcji. Uczniowie mogą na bieżąco wyjaśniać niezrozumiałe zagadnienia z danego przedmiotu.

REGULAMIN PRACY NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS

W związku z potrzebą nauczania zdalnego wszystkie zajęcia odbywają się na platformie Office 365 Microsoft Teams. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i traktowanie ich, jako obowiązujących zapisów szkolnych, które mogą mieć także wpływ na oceny zachowania:

Uczniowi zabrania się:

 1. Usuwania konta,
 2. Usuwania serwera z listy szkoły,
 3. Próby przejmowania konta innego użytkownika (ucznia, nauczyciela, administratora)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS

Uczniowi zabrania się:

 1. Dodawania komentarzy niezwiązanych z tematem lekcji, emotikonek, GIFów i filmików.
 2. Używania wulgaryzmów.
 3. Puszczania urywków filmów, piosenek oraz wykonywania innych czynności, które mogłyby zakłócać tok lekcji.
 4. Wyciszania głośników innych uczniów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia.

Uczeń powinien:

 1. Być przygotowany do zajęć o godzinie, w której rozpoczynają się zajęcia.
 2. Mieć przygotowane podręczniki, ćwiczenia i zeszyty od danej lekcji.
 3. Wykonywać zadania określone przez nauczyciela.
 4. Dbać o kulturę wypowiedzi oraz zachowywać podstawowe zasady kultury, nie jeść i nie pić w czasie lekcji.
 5. Poinformować nauczyciela o konieczności opuszczenia zajęć lub o problemach z dołączeniem do spotkania lekcyjnego na platformie Microsoft Teams.

Zastrzegamy sobie prawo do dopisywania kolejnych punktów regulaminu, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

 

 Uwaga!

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLATFORMY
OFFICE 365- MICROSOFT TEAMS

Zobacz Instrukcję 

 

Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
 • 666 405 407
 • edu@szkola-artschool.pl
 • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.